A  A  A

. . . wróć

Zarabiaj na turystyce - portal branżowy

Zarabiaj na turystyce - portal branżowyPortal www.zarabiajnaturystyce.pl stanowi kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej i zainteresowanych rozwojem polskiej turystyki. Zgromadzona wiedza na tym portalu pozwala prowadzić dochodową i przynoszącą satysfakcję działalność w zakresie TURYSTYKI.
Polska Organizacja Turystyczna poprzez swoje działania przedstawia turystykę jako branżę przemysłu przynoszącą ogromne dochody i mającą wpływ na różne dziedziny życia zarówno społecznego jak i gospodarczego.

Wszystkie sektory gospodarki czerpią korzyści z rynku turystycznego. Rozwój turystyki pobudza rozwój wielu innych dziedzin gospodarki a jej usługowy charakter generuje miejsca pracy nie tylko w sektorze końcowej konsumpcji turystycznej, ale także produkcyjnym Turystyka stymuluje rozwój wielu dziedzin, od transportu, rolnictwa, edukacji, kultury, przemysłu spożywczego, hotelarstwa po opiekę zdrowotną i związaną z nią turystyką medyczną (uzdrowiska, wellness, spa).

Turystyka jako szczególny przejaw życia społecznego. Wymiar zarówno ekonomiczny jak i kulturowy turystyki wywiera znaczący wpływ na życie kraju, dlatego chcemy zmienić dotychczasowy sposób myślenia i mówienia o możliwościach turystycznych naszego kraju.

Polska popularnym celem przyjazdów turystycznych. W 2008 roku nasz kraj odwiedziło 13 mln turystów i 60 mln cudzoziemców, a przeciętne wydatki turystów kształtowały się na poziomie 410 USD na osobę. Łączne przychody wyniosły około 11,4 mld USD, z czego 5.5 mld (tj. 48,1%) to wpływy od turystów, pozostała zaś część - od odwiedzających jednodniowych.

Kampania "Zarabiaj na turystyce" ma na celu zwrócenie uwagi zarówno decydentów jak i osób niezwiązanych, na co dzień z turystyką na ważki temat, jakim są dochody z turystyki. Ta często niedoceniana gałąź gospodarki wytwarza rocznie 2% PKB a dochody z eksportu usług turystycznych wyniosły w 2008 roku 23,5 mld zł.

Na całym świecie turystyka dzięki niskiej bazie technologicznej, przewadze małych przedsiębiorstw i możliwościach tkwiących w agroturystyce została uznana za sektor o ogromnym potencjale w zakresie tworzenia miejsc pracy. Kampania "Zarabiaj na turystyce" ma zachęcić przedsiębiorców a także osoby prywatne do inwestowania w turystykę.

. . . wróć