A  A  A

. . . wróć

Entomania w Wygiełzowie

Entomania w WygiełzowieNajwiększe w 2011 roku spotkanie na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski – WIELKIE WARSZTATY REGIONALNE, przebiegały pod hasłem ETNOmania. Odbyły się one w gościnnych progach Skansenu - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.
CAŁODZIENNE WARSZTATY RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA LUDOWEGO to możliwość prezentacji garncarstwa, wikliniarstwa, bibułkarstwa, koronki klockowej, zabawkarstwa, bednarstwa, łyżkarstwa, malarstwa na szkle, haftu, zielarstwa, plecenia wianków, ikonopisarstwa.

. . . wróć