A  A  A

. . . wróć

Jarmark Artystów i Rękodzielników

Jarmark Artystów i RękodzielnikówW czasie X Jarmarku Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach 10 lipca 2011 roku zaprezentowali się artyści, rękodzielnicy, rzemieślnicy oraz muzycy folkowi prezentujący bogactwo kulturowe dawnej Galicji. W ramach jarmarku odbyły się warsztaty garncarskie, rzeźbiarskie oraz kowalskie podczas których można było zdobyć wiedzę o poszczególnych zawodach oraz samemu spróbować sił przy kowalskim kowadle czy rzeźbiarskim dłucie. Prezentację artystów i ginących zawodów realizowali partnerzy grupy "Rdzeń Karpat" działającej w ramach projektu "Eteryczne Jarmarki" Stowarzyszenie LOT "Beskid Zielony".

. . . wróć