A  A  A

. . . wróć

Sianokosy w Paśmie Brzanki - dobra praktyka turystyczna

Sianokosy w Paśmie Brzanki - dobra praktyka turystycznaWraz z Mieczysławem Solarzem - właścicielem gospodarstwa agroturystycznego Paryja w Ołpinach, opracowaliśmy produkt turystyczny - Sianokosy w Paśmie Brzanki. Ze względu na zanikające tradycje związane z pracami polowymi jest to inicjatywa ciesząca się dużym zainteresowaniem. Nasza firma wspiera dobre praktyki agroturystyczne, opracowuje, promuje, dokumentuje. Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu podobnych programów edukacyjnych.

. . . wróć