A  A  A

Firma turystyczna - profil działalności

Firma turystyczna - profil działalności
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości jest firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie turystyki krajoznawczej, promocji regionów turystycznych Karpat: Beskidów, Pienin, Pogórza Karpackiego. Zajmujemy się pilotowaniem wycieczek krajowych i zagranicznych, świadczymy usługi przewodnictwa beskidzkiego. Współpracujemy z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, samorządami. Organizujemy wyjazdy na targi, prowadzimy własne punkty informacji w terenie, organizujemy imprezy i autorskie projekty, promujemy oferty turystyczne, nieustannie się kształcimy.

Zamawianie przewodnika na wycieczkę:
tel. 733 747 982
centrumprzewodnictwa@gmail.com

więcej...

Informacje o nas.

Właściciel firmy - mgr Piotr Firlej, w 2006 roku ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie, specjalność, geografia turyzmu.

W 2004 roku zdobył uprawienia przewodnika beskidzkiego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie, rok później pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, znakarza szlaków górskich PTTK, przodownika turystyki na Beskidy Wschodnie i Zachodnie.

Informacje o nas.


więcej...