A  A  A

. . . wróć

Przewodnik: Jaworki cerkiew, Rezerwat Wąwóz Homole, Dolina Grajcarka, schronisko pod Dubraszką, Wysokie Skałki

Aktywne wycieczki z grupami szkolnymi po Wąwozie Homole

Czas zwiedzania 2 lub 3 godz. 

Rezerwacja przewodnika:
aktywnezwiedzanie@gmail.com
tel. 733-731-725


Przewodnik: Jaworki cerkiew, Rezerwat Wąwóz Homole, Dolina Grajcarka, schronisko pod Dubraszką, Wysokie Skałki

Pomiędzy Pieninami, a Beskidem Sądeckim znajduje się dolina potoku Grajcarek. Te tereny, nazywane czasem Rusią Szlachtowską, zamieszkiwane były dawniej przez Rusinów Szlachtowskich, czyli Łemków. Druga nazwa Grajcarka to Ruski Potok. W okolicy można znaleźć wiele pamiątek po dawnych mieszkańcach – cerkwie, kapliczki, przydrożne krzyże a także opuszczone chaty łemkowskie – chyże. Kiedyś Ruś Szlachtowska obejmowała cztery miejscowości – Szlachtową, Jaworki, Białą Wodę i Czarną Wodę. Teraz zostały tylko dwie – Szlachtowa i Jaworki z przysiółkami w miejscu dawnych wsi. Okolica ta, obfituje również w ciekawostki przyrodnicze: skały pienińskie, rzadką roślinność. Można tu spacerować, wędrować, jeździć konno, na rowerze, na nartach…. albo po prostu odpoczywać podziwiając piękne widoki.

My proponujemy kilka wycieczek na aktywne spędzenie czasu, w trakcie których będzie można bliżej zapoznać się z historią i przyrodą tych okolic.
  


Przewodnik: Jaworki cerkiew, Rezerwat Wąwóz Homole, Dolina Grajcarka, schronisko pod Dubraszką, Wysokie Skałki

Propozycja 1.
Przez Wąwóz Homole by poznać przyrodę i do cerkwi w Jaworkach by poznać historię.
Trasa wycieczki:
Jaworki – Rezerwat Wąwóz Homole – Dubantowska Dolinka – Jameriskowe Skały – Punkt Widokowy – Szałas Bukowinki – Jaworki – Cerkiew w Jaworkach
Do przejścia:
około 4,5 km
Czas trwania wycieczki:
około 3 godziny
  

Trasa wycieczki prowadzi przez jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach, gdzie przechodząc przez szereg podestów, mostków i schodków będzie można się trochę zmęczyć. Po odpoczynku z pięknymi widokami na Bukowinkach zejdziemy do Jaworek, aby zobaczyć murowaną cerkiew, pamiętającą czasy zamieszkujących niegdyś te tereny Łemków.
  

Propozycja 2.
Piechotą przez Rezerwat Biała Woda i kolejką na Bukowinki
Trasa wycieczki:
Jaworki – Rezerwat Biała Woda – Kociubylska Skała – Jaworki – Jaworki Zaskalskie – Szałas Bukowinki – Jaworki
Do przejścia:
około 4,5 km
Czas trwania wycieczki:
około 3 godziny
  

Wycieczka dla tych, którzy wolą spacerować po płaskim terenie. Szlak przez rezerwat Biała Woda prowadzi kamienistą ścieżką między skałami, czasem przechodząc przez mostki nad potokiem. Na koniec kolejką krzesełkową wjedziemy na Bukowinki, aby nacieszyć się widokami i chwilę odpocząć.
  

Co ciekawego zobaczysz?
  

Jaworki
Miejscowość położona prawie na końcu świata. Tu droga się kończy – dalej są tylko góry. Położona nad doliną Grajcarka. Powstała z połączenia trzech dawnych, łemkowskich wsi: Jaworek, Białej Wody i Czarnej Wody. Ciekawa zarówno pod względem przyrodniczym, geologicznym jak i etnograficznym. Na terenie miejscowości znajdują się cztery rezerwaty przyrody, można tu znaleźć stanowiska reliktowych roślin a wśród mieszkańców spotkać potomków zamieszkujących niegdyś te tereny Łemków.
  

Cerkiew w Jaworkach
Do najciekawszych zabytków Jaworek należy niewątpliwie murowana cerkiew. Kiedyś obrządku greckokatolickiego pod wezwaniem św. Jana Chryzostoma, obecnie jest to kościół katolicki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Dawne wezwanie cerkwi przypomina jedynie znajdująca się w ikonostasie ikona chramowa.
Cerkiew została wybudowana w 1798 r. po pożarze poprzedniej, drewnianej. Prezentuje tak zwany styl józefiński: prosty, późnobarokowy, narzucony przez władze austriackie, z charakterystyczną wieżą z zegarem zwieńczoną baniastym hełmem. Wnętrze kościoła zdobi polichromia wykonana przez Andrieja Demkowicza w 1926 r. Na kolebkowym sklepieniu znajdują się przedstawione sceny ewangeliczne, na gurtach zaś postacie czterech ewangelistów. Największą uwagę przykuwa jednak ikonostas wykonany w typowym karpackim układzie. Wyposażenie cerkiewne pochodzi z końca XVIII w.
  

Kto mieszka w cerkwi?
Cerkiew w Jaworkach słynna jest nie tylko z powodu swojej architektury i wnętrza. Strych świątyni zamieszkuje jeden z najrzadszych nietoperzy w Europie – podkowiec mały. Kolonia została odkryta w latach 90’. Liczyła, podobnie jak obecnie ok. 120-130 osobników i była największą znaną wówczas w Polsce kolonią podkowca małego. Co ciekawe, całą populację podkowca małego w Polsce oceniano wtedy na około 100 osobników. Odkrycie było więc naprawdę cenne.
  

Muzyczna Owczarnia
Miejsce z klimatem, gdzie można usłyszeć i zobaczyć światowej sławy muzyków. Odbywają się tu koncerty rockowe, jazzowe, bluesowe, country. Częstym gościem jest to Nigel Kennedy, angielski skrzypek, który tu właśnie obchodził swoje 50-te urodziny. Jego imienia jest również most prowadzący do klubu. A dlaczego owczarnia? Po prostu, drewniany budynek był kiedyś owczarnią stojącą na pasterskich polach. Przeniesiony w to miejsce przez Wieńczysława Kołodziejskiego stał się miejscem wyjątkowym i znanym nie tylko w polskim środowisku muzycznym.
  

Wąwóz Homole – rezerwat przyrody
Położony między dwoma wysokimi blokami skalnymi wąwóz, który w 1963 r. został objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Otrzymał on imię Jana Wiktora, jednego z głównych piewców piękna Pienin. Zbudowany jest ze skał wapiennych pochodzących głównie z okresu jury i kredy. Ma długość około 800 m. Prowadzi nim zielony szlak turystyczny.
  

Biała Woda
Dawniej była to jedna z czterech łemkowskich wsi należących do Rusi Szlachtowskiej, obecnie jest częścią Jaworek. Swoją nazwę wzięła od potoku, w którego dolinie jest położona. Jej dawni mieszkańcy specjalizowali się głównie w naprawie popękanych glinianych garnków, które po sklejeniu wzmacniali drutem. Było to tak zwane drutowanie. Po akcji Wisła w 1947 r. wieś praktycznie opustoszała. Jako pamiątka po dawnych mieszkańcach ocalał tylko jeden dom i murowana kapliczka. W 1963 r. w dolinie potoku został utworzony rezerwat Biała Woda.
  

Biała Woda – rezerwat przyrody
Utworzony w 1963 r rezerwat obejmuje swoim zasięgiem dolinę potoku Biała Woda i tereny dawnej łemkowskiej wsi. Składa się z czterech fragmentów oddzielonych od siebie pastwiskami. Główną atrakcją są tutaj wapienne skały, o różnych kształtach i ciekawych nazwach. Wyjątkowa jest tu również roślinność, można tu znaleźć naprawdę rzadkie gatunki.
Ścieżka prowadząca przez rezerwat ma około 2 km w jedną stronę, biegnie nią szlak koloru żółtego. Idealna na spacer, wygodna, bez podejść, z pięknymi widokami.
  

Smolegowa Skała
Wznosi się około 80 m nad doliną, zbudowana z biały wapieni krynoidowych. Wyjątkowa i cenna. Tutaj właśnie znajduje się stanowisko reliktowych roślin, którym udało się przetrwać od czasów ostatniego zlodowacenia. Są to między innymi: dębik ośmiopłatkowy i pępawa Jacquina.
  

Bazaltowa Skała
Bazalt to skała pochodzenia wulkanicznego. Skąd wzięła się tutaj, pomiędzy fliszowym Beskidem Sądeckim a zbudowanymi z wapieni Pieninami? Ostatnie badania dowiodły, że jest to olistolit – fragment większej pokrywy bazaltowej, który oderwał się i osunął do istniejącego wówczas zbiornika morskiego.

Przewodnik: Jaworki cerkiew, Rezerwat Wąwóz Homole, Dolina Grajcarka, schronisko pod Dubraszką, Wysokie Skałki 

Masz więcej czasu i chcesz zdobywać szczyty?
  

Propozycja 1.
Przez Wąwóz Homole na najwyższy szczyt Pienin
Trasa wycieczki:
Jaworki – Wąwóz Homole – Jameriskowe Skały – Wysoka – Przełęcz Stachurówki – Durbaszka – Schronisko Pod Durbaszką – Jaworki
Do przejścia:
około 9 km
Czas trwania wycieczki:
około 4-5 godzin, z odpoczynkiem w schronisku
  

Wycieczka daje możliwość zobaczenia jednego z najpiękniejszych zakątków w Pieninach – Wąwozu Homole; stromej, ale dającej satysfakcję, wspinaczki na najwyższy szczyt Pienin – Wysoką oraz odpoczynku przy pięknie położonym schronisku pod Durbaszką. Czegóż chcieć więcej?
  

Propozycja 2
Pomiędzy dwoma rezerwatami do trzeciego rezerwatu…
Trasa wycieczki:
Jaworki – Rezerwat Wąwóz Homole – Wysoka – Przełęcz Rozdziela – Rezerwat Biała Woda – Wąwóz Międzyskały – Jaworki
Do przejścia:
około 15 km
Czas trwania wycieczki:
około 5 godzin
  

Trzy rezerwaty przyrody: Wąwóz Homole, Wysokie Skałki i Biała Woda. Każdy ma w sobie coś wyjątkowego. Po drodze baza namiotowa, tajemnicze ruiny, piękne panoramy. Trasa dosyć długa, ale warta tego, by nią przejść.
  

Co ciekawego zobaczysz?
Baza namiotowa pod Wysoką
Baza namiotowa prowadzona przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Łodzi. Czynna w miesiącach wakacyjnych – w lipcu i w sierpniu. Oferuje noclegi w wieloosobowych namiotach bazowych lub na polu namiotowym we własnych namiotach. Można tu przyjść również na herbatę, aby poczuć niesamowity klimat studenckiej bazy namiotowej.
  

Ruiny
Niedaleko zielonego szlaku prowadzącego na Wysoką znajdują się tajemnicze ruiny. Opuszczone, zarośnięte, coraz bardziej niszczejące nie przypominają już budynku sprzed lat. Kiedyś była to tzw. Bacówka Wzorcowa. Takich bacówek wybudowano w latach 1948-51 w Pieninach cztery. Były to ogromne budynki, w których, wbrew tradycji wypas owiec miał się odbywać na wielką skalę. W planach było wykorzystanie wielu usprawnień jak specjalny system nawożenia pastwisk, czy sieć kamiennych rynien i zapór służących do nawadniania pól. Takie rozwiązanie jednak nie przyjęło się wśród górali. Część bacówek nie została zasiedlona, a część szybko opuszczona. Ta, stojąca na stokach Wysokiej została w latach 60; zaadoptowana na schronisko, które jednak w 1980 r. spłonęło.
  

Wysoka
Jest najwyższym szczytem Pienin, mierzy 1050 m n.p.m, choć w niektórych źródłach jest o kilka metrów wyższa. Żeby zdobyć szczyt, trzeba zejść z niebieskiego szlaku oraz wspiąć się trochę po schodach i skałach, ale dla widoków rozciągających się z góry, warto to zrobić.
  

Wysokie Skałki
Rezerwat przyrody znajdujący się na stokach najwyższego szczytu Pienin – Wysokiej, utworzony w 1961 r. Znajduje się tutaj jedyny w Pieninach fragment górnoreglowego lasu świerkowego. Co ciekawe rośnie on na wysokości odpowiedniej jeszcze dla roślinności regla dolnego.
  

Schronisko Pod Durbaszką
Górski Ośrodek Szkolno – Wypoczynkowy, filia Młodzieżowego Domu Kultury “Dom Harcerza w Krakowie”. Schronisko powstało w dawnym budynku jednej z czterech bacówek wzorcowych.
  

Rezerwat Biała Woda
Utworzony w 1963 r. rezerwat obejmuje swoim zasięgiem dolinę potoku Biała Woda i tereny dawnej łemkowskiej wsi. Składa się z czterech fragmentów oddzielonych od siebie pastwiskami. Główną atrakcją są tutaj wapienne skały, o różnych kształtach i ciekawych nazwach. Wyjątkowa jest tu również roślinność, można tu znaleźć naprawdę rzadkie gatunki.
Ścieżka prowadząca przez rezerwat ma około 2 km w jedną stronę, biegnie nią szlak koloru żółtego. Idealna na spacer, wygodna, bez podejść, z pięknymi krajobrazami.
  

Wąwóz Homole
Położony między dwoma wysokimi blokami skalnymi wąwóz, który w 1963 r. został objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Otrzymał on imię Jana Wiktora, jednego z głównych piewców piękna Pienin. Zbudowany jest ze skał wapiennych pochodzących głównie z okresu jury i kredy. Ma długość około 800 m. Prowadzi nim zielony szlak turystyczny.

. . . wróć