A  A  A

. . . wróć

Dla Lokalnych Grup Działania realizujących program Leader

Lokalne Grupy Działania Podejmujemy współpracę w zakresie realizacji zadań turystycznych w ramach projektów Leader. Zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Pracujemy dla was i dla waszego regionu:
- Przygotujemy materiał do folderów, ulotek, przewodników.
- Opracujemy treść turystyczną i topograficzną map.
- Przeprowadzimy kompleksową inwentaryzację fotograficzną.
- Zorganizujemy stoisko na targach turystycznych...
Dla Lokalnych Grup Działania realizujących program Leader
 • Opracujemy kompleksową ofertę turystyczną obszaru Leader.

 • Wdrożymy działania promocyjne i informacyjne.

 • Promować będziemy oferty turystyczne w internecie, radiu, prasie.

 • Prowadzić będziemy terenowe i stałe punkty informacji turystycznej.

 • Poprowadzimy wykład z zakresu promocji turystyki i agroturystyki.

 • Będziemy pilotować wyjazdy studyjne.

 • Stworzymy stronę www i zajmiemy się jej promocją.

 • Prowadzić będziemy wycieczki górskie i krajoznawcze popularyzujące wiedzę o regionie.

 • Zaprojektujemy, wyznaczymy szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

 • Przeprowadzimy konsultacje z zakresu rozwoju istniejących i tworzenia nowych atrakcji turystycznych.

 • Prowadzić będziemy badania i analizy.

 • Pomożemy przy organizacji imprez rekreacyjnych, turystycznych.

 • Animować będziemy społeczności lokalne.


. . . wróć