Kolejną pozycją wydawniczą Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości są dwie panoramy turystyczne: na platformie widokowej pod Brzanką i na Furmańcu nad Tuchowem. W opracowanych panoramach zamieszczono kilka nowych rozwiązań takich jak: opisy i rysunki miejsc wartych zobaczenia, ich współrzędne GPS, rozróżnienie wielkością nazw szczytów.
Zobacz przeznaczone do wydrukowania na papierze wersje panoram turystycznych.

Czytaj również artykuł w Gazecie Krakowskiej na temat panoram turystycznych.

 

Skład redakcyjny:
Opracowanie merytoryczne i koncepcja – Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości Piotr Firlej
Opracowanie techniczne tablic, projekt graficzny – M-Studio Mirosław Dryla, Marcin Lisak
Fotografia panoramy – Wiktor Chrzanowski
Rysunki obiektów – Bożena Wojtanowska