A  A  A

. . . wróć

Relacje fotograficzne z imprezy Szlaku Rzemiosła

Druga połowa wakacji przebiegała pod znakiem organizowanych wydarzeń na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła: imprez warsztatowych i otwartych pracowni. W tym czasie współorganizowaliśmy 6 sierpnia Żniwa w Paryi - warsztaty na Szlaku Rzemiosła, Otwarte Pracownie na Szlaku Rzemiosła u rzeźbiarza Stanisława Sochy 27 sierpnia w Faściszowej oraz 3 września u garncarza Juliana Szczygła w Czermnej.

Fotorelacje ze Żniw w Paryi wykonali: Wiktor Chrzanowski, Łukasz Janus, Piotr Firlej.

Fotorelacja z Otwartych Pracowni na Szlaku Rzemiosła u rzeźbiarza Stanisława Sochy wykonali: Stanisław Kusiak, Piotr Firlej.

Fotorelacje z Otwartych Pracowni na Szlaku Rzemiosła i garncarza Juliana Szczygła wykonali: Jerzy Bergander, Piotr Firlej.

Wszystkim za pomoc przy organizacji imprez, występującym rękodzielnikom, odwiedzającym turystom serdecznie dziękujemy!

. . . wróć