A  A  A

. . . wróć

Rycerskie zmagania na zamku w Dębnie - 18 września 2011

Rycerskie zmagania na zamku w Dębnie - 18 września 2011

Zapraszamy do udziału w Europejskich Spotkaniach Rycerskich - imprezie która do tej pory znana była jako Turniej o Warkocz Tarłówny. Będzie jeszcze ciekawiej! Spróbujcie również odnaleźć nasze stoisko informacji turystycznej co tym razem wcale takie proste być nie musi:)
Do lipca 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizować będzie wydarzenia w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych". Jego realizacja możliwa jest dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Województ...wa Małopolskiego.
Wobec nowych wyzwań w nauczaniu historii i to zarówno w zakresie poszerzającej się wiedzy na temat średniowiecza oraz polskiego „złotego wieku" oraz poszukując nowych, adekwatnych do potrzeb odbiorców, sposobów przedstawiania dziejów Polski projekt zakłada realizację przedsięwzięć, w których będą mogli wziąć udział miłośnicy historii Małopolski w każdym wieku.

Więcej na stronie: www.jswr.eu

. . . wróć