A  A  A

. . . wróć

Wakacje z rodziną w gospodarstwie agroturystycznym

Zapraszamy na kolejną edycję Żniw w Paryi, już 7 sierpnia od godz. 14:00.

Wakacje z rodziną w gospodarstwie agroturystycznym

W programie: 
14:00
Powitanie przybyłych gości chlebem, solą i… przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i ostrzenie kosy).

14:00-15:00
Wyjście w pole do żniwa i sianokosów. Prezentacja w polu: koszenia sierpem i kosą, kręcenia powróseł, odbierania zboża, wiązania snopów, stawiania, wiązania i chocholenia kop (mendli, panienek), zagrabywanie i zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek. W dalszej części zadania konkursowe (grupy złożonej z kosiarza, odbierającej i dzieci robiących powrósła) oceniane przez ekspertów i gospodarza. Przy koszeniu trawy oceniana będzie wielkość i wygląd pokosów, jakość rozbijania, ogólna logistyka pracy. Preferowane przedstawicielstwa gmin lub sołectw. Czekają atrakcyjne nagrody.

14:00-19:00
Warsztaty zajęć około rolniczychodwiewanie wiejadłem i młynkiem, kręcenie kicorek, kręcenie powrozów, prezentacja pracy kieratu, zawody w młóceniu cepami i wiązaniu słomy,warsztaty rękodzieła ludowegopokaz mody Paryjskiejwybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki.

19:00
Zakończenie warsztatów.

19:30-22:00
Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i śpiewem (wstęp otwarty – jednak zabezpiecz sobie grosz na odgrywki i jadło).
Ze względu na warunki pogodowe, program imprezy może ulec zmianie.

Dodatkowe atrakcje:
Przejażdżki wozem drabiniastym lub bryczką;
Zwiedzanie skansenu gospodarstwa pogórzańskiego;
Samodzielne wykonanie „paciary” (podstawowe danie chłopskie Ołpin) z ekologicznej pszenicy orkiszowej uprawianej na terenie gospodarstwa „Paryja”.

Właściciel Gospodarstwa „Paryja” w Ołpinach – Gospodarz imprezy:
Mieczysław Solarz, solarz_m@wp.pl, tel. 692-756-540
- rezerwacja noclegów

Organizatorzy:
Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości

Wspierają nas:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
Wesoła Wspólnota w Ołpinach
Zespół Zalasowianie
Stowarzyszenie My Pogórzanie

Patronat imprezy: 
Starosta Powiatu Tarnowskiego

. . . wróć