A  A  A

. . . wróć

Wykonywanie zdjęć na zamówienie

Wykonywanie zdjęć na zlecenie Wykonujemy fotografię do materiałów promocyjnych, stron internetowych, map, folderów, książek, kartek pocztowych. Realizujemy zlecenia kompleksowe i jednostkowe dla samorządów, stowarzyszeń, firm, klientów indywidualnych. Specjalizujemy się z inwentaryzacji krajoznawczej regionów, gmin, powiatów. Wykonamy również specjalne zlecenia, fotografując np. imprezy regionalne - turystyczne, szlak ginących zawodów w Paśmie Brzanki, szlak cmentarzy z I wojny światowej, cerkwie Pogórza Przemyskiego, ofertę agroturystyczną...

. . . wróć