A  A  A

. . . wróć

Zapraszamy na Żniwa w Paryi!

Zapraszamy na Żniwa w Paryi!

Program imprezy Żniwa w Paryi 2014

Dobra zabawa, miła atmosfera, za górami za lasami… w Paśmie Liwocza i Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Impreza bez krawata, na luzie, z uśmiechem, na wsi, z dala od miasta! Wszystkie zajęcia warsztatowe, oraz wieczorne zabawy bezpłatne.

 

Sobota, 9 sierpnia 2014 r.

Prawdziwe żniwa z dawnych lat!

Godz. 10:00 Powitanie przybyłych gości chlebem, solą i … przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i ostrzenie kosy).

Godz. 11:00 Pierwsze wyjście w pole. Koszenie trawy, rozbijanie pokosów.

Godz. 12:00 Anioł Pański – wspólne odśpiewanie.

Godz. 13:00 Powrót z pola „na południe”:

- napasanie koni,

- prace gospodarskie.

Godz. 14:00 Końskie południe – odpoczynek w cieniu gruszy, pogawędka o wiejskim żywocie.

Godz. 15:00 Wyjście w pole do żniwa. Prezentacja w polu: koszenia sierpem i kosą, kręcenia powróseł, odbierania zboża, wiązania snopów, stawiania, wiązania i chocholenia kop (mendli, panienek), zagrabywanie i zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek. W dalszej części zadania konkursowe (grupy złożonej z kosiarza, odbierającej i dzieci robiących powrósła) oceniane przez ekspertów i gospodarza.

Godz. 17:30 Juzyna w polu (podwieczorek).

Godz. 18:00 Przyjazd wozu po snopki – zwózka i powrót z pola.

Godz. 19:00 Rozładunek i zakończenie warsztatów.

Godz. 19:30 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i zabawami (wstęp wolny).

 

Niedziela, 10 sierpnia 2014 r.

Żniwa w Paryi – dzień zajęć okołorolniczych. 

Godz. 11:00 Suma w kościele w Ołpinach i powrót (dla chętnych – pieszo).

Godz. 13:00 Obiad niedzielny (obowiązkowo rosół ze starej kury – do nabycia lub osobistego ugotowania – kura gdzieś po podwórku będzie biegać).

Godz. 14:00-19:00 Warsztaty zajęć okołorolniczych:

- Odwiewanie wiejadłem i młynkiem,

- Kręcenie kicorek,

- Kręcenie powrozów,

- Zawody w młóceniu cepami i wiązaniu słomy,

- Warsztaty rękodzieła ludowego,

- Pokaz mody Paryjskiej,

- Wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki.

Godz. 19:00 Zakończenie warsztatów.

Godz. 19:30 Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i śpiewem (wstęp otwarty).

 

Ze względu na warunki pogodowe, program imprezy może ulec zmianie.

Zachęcamy do uczestnictwa w całej imprezie, od soboty rano do niedzieli wieczór.

 

Uwagi ogólne:

Parking na polach nieutwardzonych 150 m od chałupy;

Spanie po stodołach (15zł/os.);

Spanie we własnym namiocie – zalecane (10zł/os.);

Spanie z gospodarzem zarezerwowanie wyłącznie dla gospodyni;

Spanie w chałupie „Paryja” cena za osobę: 40 zł/os. (1 nocleg).

 

Masz pytania, prosimy o kontakt:

Koordynator wydarzenia Piotr Firlej, cuttravel@gmail.com, tel. 691-856-577

- usługi przewodnickie po regionie

 

Właściciel Gospodarstwa Paryja w Ołpinach – Gospodarz imprezy:

Mieczysław Solarz, m_solarz@wp.pl, tel. 692-756-540

- rezerwacja noclegów

 

Organizatorzy:

Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach

Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

Wesoła Wspólnota w Ołpinach

 

Współorganizatorzy:

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Funadacja NADWyraz – Szlak Rzemiosła

Gmina Szerzyny

 

Patronat:

Starosta Powiatu Tarnowskiego

Wójt gminy Szerzyny

 

Wspierają nas: 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim

Koło Rękodzieła Artystycznego w Zalasowej

Stowarzyszenie Wczoraj, Dziś, Jutro z Rożnowa

 

Więcej informacji na stronie www.paryja.pl 

 

. . . wróć