A  A  A

. . . wróć

Żniwa w Paryi 9 sierpnia 2015

Żniwa w Paryi 9 sierpnia 2015

Plan imprezy Żniwa w Paryi – Ołpiny (gmina Szerzyny)
9 sierpnia 2015 Wstęp bezpłatny
13:00
Powitanie przybyłych gości chlebem, solą i… przygotowanie do żniw (omówienie sprzętów i ubiorów, klepanie i
ostrzenie kosy).
14:00-15:00
Wyjście w pole do żniwa i sianokosów (dobra zabawa, bez ciężkiej pracy). Prezentacja w polu: koszenia sierpem i
kosą, kręcenia powróseł, odbierania zboża, wiązania snopów, stawiania, wiązania i chocholenia kop (mendli,
panienek), zagrabywanie i zazbierywanie ścierni ze źdźbeł i kłósek. W dalszej części zadania konkursowe (grupy
złożonej z kosiarza, odbierającej i dzieci robiących powrósła) oceniane przez ekspertów i gospodarza. Przy
koszeniu trawy oceniana będzie wielkość i wygląd pokosów, jakość rozbijania, ogólna logistyka pracy. Preferowane
przedstawicielstwa gmin lub sołectw. Czekają atrakcyjne nagrody.
14:00-19:00
Warsztaty zajęć około rolniczych: odwiewanie wiejadłem i młynkiem, kręcenie kicorek, kręcenie powrozów,
prezentacja pracy kieratu, zawody w młóceniu cepami i wiązaniu słomy, warsztaty rękodzieła ludowego, pokaz
mody Paryjskiej, wybory najbardziej urodziwej i robotnej żniwiarki.
19:00
Zakończenie warsztatów.
19:30
Wieczorna biesiada z muzyką, ogniskiem i śpiewem (wstęp otwarty – jednak zabezpiecz sobie grosz na odgrywki i
jadło).
Więcej informacji na stronach
paryja.pogorza.pl cut.travel.pl pogorze.info

Organizatorzy:
Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach
Centrum Usług Turystycznych i Przedsiębiorczości
Grupa sympatyków gospodarstwa „Paryja”
 

Żniwa w Paryi 9 sierpnia 2015

Uwagi ogólne:
Wstęp na warsztaty od 14:00 do 19:00.
Parking na polach nieutwardzonych 150 m od chałupy;
Spanie po poddaszach (40zł/os.);
Spanie we własnym namiocie – zalecane (20zł/os.);
Spanie z gospodarzem zarezerwowanie wyłącznie dla gospodyni;
Spanie w chałupie „Paryja” cena za osobę: 90 zł/os. (1 nocleg).
Do nabycia, wybijana na miejscu, okolicznościowa moneta.
Grupy zorganizowane (powyżej 20 os.) mogą również odpłatnie wziąć udział w żniwach w terminie 3-8.08.2015 r. Cena zależy od długości trwania warsztatów, ilości osób, atrakcji. Cena ustalana jest indywidualnie.
Dodatkowe, (za pore grosy) atrakcje:
Przejażdżki wozem drabiniastym lub bryczką;
Zwiedzanie skansenu gospodarstwa pogórzańskiego;
Samodzielne wykonanie „paciary” (podstawowe danie chłopskie Ołpin) z ekologicznej pszenicy orkiszowej uprawianej na terenie gospodarstwa „Paryja”.


Masz pytania, prosimy o kontakt:
Informacje organizacyjne, cuttravel@gmail.com


Właściciel Gospodarstwa „Paryja” w Ołpinach – Gospodarz imprezy:
Mieczysław Solarz, solarz_m@wp.pl, tel. 692-756-540
- rezerwacja noclegów

. . . wróć